Inspirationsmateriale til Wear&Care

Innovative værktøjer

Mock-up

Se instruktionsfilm om mock-up.

En mock-up er en visuel eller fysisk præsentation af en idé, et produkt eller et koncept, som bruges til at illustrere, teste eller demonstrere en idé. Den kan være i form af tegninger, digitale billeder, 3D-modeller eller fysiske modeller lavet af materialer som papir eller plastik.
Mock-ups hjælper med at visualisere og kommunikere idéen, identificere styrker og svagheder ved idéen og samle feedback fra medstuderende og fx brugere.
Mock-up spiller en vigtig rolle i design- og udviklingsprocessen for at tillade forbedring og justering, inden den endelige Pitch sker.

Double Diamond

En innovationsmodel som du bl.a. kan anvende til at styre en udviklingsproces med.

Se instruktionsfilm om Double Diamond.

De Bonos seks tænkehatte

Hver tænkehat visualiserer, hvordan og med hvilken type argumenter der må diskuteres et givent emne/problemstilling. På denne måde sikres det, at man kommer hele vejen rundt om en idé eller et emne.

Du kan læse mere om De Bonos tænkehatte, og hvordan du kan anvende dem i praksis i dette PowerPoint.

Denne proces styrker elevens faglige forståelse og mundtlighed gennem aktiv dialog og feedback.