Klik og hent - vurder iFLOAT

iFLOAT til SOSU- og PA-uddannelserne er en del af 'Klik og Hent' - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Beskrivelse af iFLOAT

Den mekaniske armstøtte iFLOAT er designet til folk med nedsat muskelfunktion – uanset årsagen. Den mekaniske armstøtte kompenserer vægten af armen på en sådan måde, at man med minimal kraft kan bevæge armen med stor horisontal og vertikal rækkevidde. iFLOAT kan bruges til mange dagligdags aktiviteter, f.eks. spisning eller som forebyggende redskab for bl.a. laboranter, tandplejere m.fl., som har statisk eller ensformigt arbejde, der belaster skuldre, arme og nakke. iFLOAT kan også bruges til genoptræning efter f.eks. apopleksi.

Vurder iFLOAT

I vurder/videreudvikle iFLOAT skal eleven reflektere over hvad de skal være opmærksomme på når en borger anvender iFLOAT. Eleven skal derudover anvende innovationsredskabet FIRE til at forstå og videreudvikle iFLOAT.

Undervisningsforløb

Formålet med undervisningsforløbene er at:

  • informere og inspirere undervisere på SOSU-skolerne til hvordan de kan inddrage og anvende velfærdsteknologi i undervisningsforløb
  • sætte fokus på hvordan vi kan øge anvendelse og implementering af materiale på videnscenterportalen
  • udvikle pakkeløsninger/guide der er klar til brug i undervisning på skolerne, det skal være let tilgængelig og implementerbar. Materialet er differentieret og kan anvendes på flere uddannelsesniveauer

Forløbene er tilpasset til hovedforløbene på SOSU- og PA-uddannelserne, hvorfor du som underviser finder en målrettet underviservejledning og spørgsmålsark til eleverne omend det er SSA, SSH eller PA.

På nedenstående links kan du tilgå vurder iFLOAT til SOSU- og PA-forløb.

Hvis eleven ikke har arbejdet med teknologien kan de med fordel først løse forløbet kend iFLOAT og anvend iFLOAT.

Har du spørgsmål?

Marianne Heilskov-RousingVidenscenterkoordinatormhe@sosuranders.dk