Inspirationsmateriale til Raizer

Instruktionsfilm

Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark har lavet en instruktionsfilm, hvori de fortæller nærmere om Raizer og viser hvordan den mobil løftestol anvendes.

Filmen kan bruges både som forberedelse til undervisningen eller som en del af undervisningsforløbet i Klik og Hent.

Innovative værktøjer

VelfærdsTeknologiVurdering-modellen

Teknologisk Institut har udviklet en model til evaluering af velfærdsteknologi. VTV-modellen er en nuanceret helhedsvurdering af en velfærdsteknologi. Læs mere om VTV modellen på Teknologisk Instituts hjemmeside eller se nedenstående instruktionsfilm.

Mock-up

En mock-up er en visuel eller fysisk præsentation af en idé, et produkt eller et koncept, som bruges til at illustrere, teste eller demonstrere en idé. Den kan være i form af tegninger, digitale billeder, 3D-modeller eller fysiske modeller lavet af materialer som papir eller plastik.
Mock-ups hjælper med at visualisere og kommunikere idéen, identificere styrker og svagheder ved idéen og samle feedback fra medstuderende og fx brugere.
Mock-up spiller en vigtig rolle i design- og udviklingsprocessen for at tillade forbedring og justering, inden den endelige Pitch sker.

Se instruktionsfilm om mock-up.