Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Eleverne skal arbejde med videreudvikling af VitaComm.

VitaComm er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 3 ‘vurder/videreudvikle’ til SOSU-uddannelserne, hvor eleven bl.a. skal undersøge, og vurdere og videreudvikle telekommunikationsteknologien VitaComm.

Forløbet indeholder en underviservejledning, spillevejledning, kombinationskort og spørgsmålsark til elever målrettet SSA- og SSH-uddannelserne.

Om VitaComm

VitaComm kan bruges til sikker kommunikation med borgeren enten via videokonsultation, skærmbesøg, telemedicin eller en sikker tekstbesked – i stedet for en SMS eller mail. Hver borger har sin egen individuelle profil. Her kan det tilpasses om borgeren skal kunne modtage opkald eller beskeder eller begge dele. Borgeren har også mulighed for kommunikation med pårørende.

Medarbejderne kan hurtigt få fat i en eller flere ledige kollegaer og enten ringe eller skrive til dem. Udover at skrive til hinanden kan medarbejder også vedhæfte og udveksle filer med hinanden i en beskedtråd.

Læringsmål

  • Eleven, kan ud fra innovationsspillet, arbejde med hvordan skærmbesøg/telekommunikation kan anvendes i fremtidens sundhedsvæsen.
  • Eleven kan fremvise den idé, som eleven har udviklet og beskrive en forventet effekt af idéen.

Materialet er blevet downloadet af 10 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.