Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Eleven skal videreudvikle skærmbesøg ved hjælp af teknologien VitaComm.

VitaComm er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder eleven nærmere med vurder/videreudvikle til PA-uddannelserne, hvor eleven bl.a. skal undersøge, og vurdere og videreudvikle telekommunikationsteknologien VitaComm.

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet PA-uddannelsen

Om VitaComm

VitaComm kan bruges til sikker kommunikation med borgeren enten via videokonsultation, skærmbesøg, telemedicin eller en sikker tekstbesked – i stedet for en SMS eller mail. Hver borger har sin egen individuelle profil. Her kan det tilpasses om borgeren skal kunne modtage opkald eller beskeder eller begge dele. Borgeren har også mulighed for kommunikation med pårørende.

Medarbejderne kan hurtigt få fat i en eller flere ledige kollegaer og enten ringe eller skrive til dem. Udover at skrive til hinanden kan medarbejder også vedhæfte og udveksle filer med hinanden i en beskedtråd.

Læringsmål

  • Eleven kan ud fra innovationsspillet arbejde med hvordan skærmbesøg/telekommunikation kan anvendes i fremtidens social- og sundhedsvæsen.
  • Eleven kan fremvise den ide, som I har udviklet og beskrive en forventet effekt af ideen.

Materialet er blevet downloadet af 6 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.