Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

ShowMyDay er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med vurder/videreudvikle til PA-uddannelserne, hvor eleven bl.a. skal undersøge, og vurdere og videreudvikle appen ShowMyDay ud fra LTV-modellen.

Forløbet er indeholder to dele. Hver del varer ca. 1. time

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet PA-uddannelsen

Om ShowMyDay
ShowMyDay er en app, der giver fagfolk og pårørende mulighed for at skabe strukturen, så børn, unge eller voksne husker aftaler, daglige gøremål og opgaver og derved føler sig mere tryg og selvstændig.

Appen er godkendt som hjælpemiddel under servicelovens paragraf 112. ShowMyDay er baseret på TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children).

Appen anvendes også til personer med psykisk sygdom for at støtte op om struktur i hverdagen.

Læringsmål

  • Eleven kan ud fra LTV modellen vurdere ShowMyDay mulige effekt på borgerens liv
  • Eleven kan ud fra LTV-modellen videreudvikle på ShowMyDay og beskrive mulige forbedringer

Materialet er blevet downloadet af 5 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.