Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

5 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Raizer II er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 3 ‘vurder/videreudvikle’ til den pædagogiske assistentuddannelse, hvor eleven bl.a. kan beskrive brugervenlighed og vurdere Raizer ift. mulige forbedringer

Forløbet er indeholder to dele. Det vurderes at del 1. varer 1. time og del 2. varer 3. timer

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet PA.

Om Raizer
Raizer er en batteridrevet mobil løftestol, der hjælper en liggende person op til næsten stående stilling på få minutter.

Læringsmål

  • Eleven kan ud fra VTV modellen vurdere Raizer II i forhold til brugervenlighed, funktionalitet, implementering og rentabilitet (samfundsmæssig økonomi)
  • Eleven kan ud fra sin viden VTV videreudvikle på Raizer II og beskrive mulige forbedringer

Materialet er blevet downloadet af 3 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.