Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Otiom er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 3 ‘vurder/videreudvikle’ til SOSU-uddannelserne, hvor eleven bl.a. skal undersøge, og vurdere og videreudvikle sporingsenheden Otiom ud fra VTV-modellen.

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet SSA- og SSH-uddannelserne.

Om Otiom
Otiom er en tryghedsskabende teknologi, en sporingsenhed til personer med demens. Otiom brikken kan lægges i lommen, bæres i snor eller syes ind i tøjet. Otiom brikken kommunikerer med hjemmebaser som placeres i borgerens lejligheder eller på opholdsarealer, hvis det er på et bosted.

Læringsmål

  • Eleven kan ud fra VTV-modellen vurdere Otiom i forhold til brugervenlighed, funktionalitet, implementering og rentabilitet (samfundsmæssig økonomi)
  • Eleven kan ud fra sin viden om Otiom, videreudvikle og beskrive mulige forbedringer af teknologien

Materialet er blevet downloadet af 8 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.