Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Eleverne skal arbejde med videreudvikling af DigiRehab.

DigiRehab er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 3 ‘vurder/videreudvikle’ til SOSU-uddannelserne, hvor eleven bl.a. skal undersøge, og vurdere og videreudvikle træningsteknologien DigiRehab ved brug af FIRE-modellen.

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet SSA- og SSH-uddannelserne.

Om DigiRehab
DigiRehab er et digitalt understøttet træningsprogram målrettet ældre i hjemmeplejen. SOSU-personalet kan screene borgeren nemt og præcist. I screeningen indgår en måling af borgerens styrke og funktionsevne. De personligt målrettede træningsprogrammer udføres i de ældres eget hjem sammen med SOSU-personalet. Hver fjerde uge foreslår DigiRehab-programmet en ny screening.

Læringsmål

  • Eleven kan reflektere over udfordringer ved teknologi for både medarbejder og borger/bruger og omsætte disse refleksioner til forbedringsforslag
  • Eleven kan visualisere sin idé f.eks. med en mock-up
  • Eleven kan pitche sin fantastiske idé
  • Eleven kan give og modtage feedback på både idé og proces

Materialet er blevet downloadet af 11 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.