Vurder Demos-10 SOSU – Klik og Hent

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette forløb er blevet downloadet af 7 brugere.

Læringsmål

  • Eleven kan ud fra VTV modellen vurdere Demos-10 i forhold til brugervenlighed, funktionalitet, implementering og rentabilitet (samfundsmæssig økonomi)
  • Eleven kan ud fra sin viden om Demos-10 videreudvikle og beskrive mulige forbedringer af teknologien

Beskrivelse

Eleverne skal vurdere og videreudvikle Demos 10's anvendelighed til forskellige borgergrupper for at tilegne sig ny viden. Fokus er på faglighed, samarbejde og etik.

Demos-10 er en del af Klik og Hent - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder eleverne nærmere med niveau 3 'vurder/videreudvikle' til SOSU-uddannelserne, hvor de bl.a. skal undersøge, og vurdere og videreudvikle døgnrytmesensoren Demos-10.

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet SSA- og SSH-uddannelserne.

Om Demos-10
Demos-10 er en døgnrytmesensor som består af en lille sensor, der automatisk sender data om borgerens aktivitet til en online portal. Sensoren måler kroppens position og bevægelse minut for minut, døgnet rundt. De indsamlede data lagres og analyseres på en online portal, hvor fagpersonale kan se hvornår borgeren ligger, står/går, er urolig eller afslappet.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.