Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Eleven skal vurdere og videreudvikle Demos-10’s anvendelighed til forskellige borgergrupper for at tilegne sig ny viden. Fokus er på faglighed, samarbejde og etik.

Demos-10 er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder eleven nærmere med vurder/videreudvikle til PA-uddannelserne, hvor eleven bl.a. skal undersøge, og vurdere og videreudvikle teknologien Demos-10.

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet PA-uddannelsen

Om Demos-10
Demos-10 er en døgnrytmesensor som består af en lille sensor, der automatisk sender data om borgerens aktivitet til en online portal. Sensoren måler kroppens position og bevægelse minut for minut, døgnet rundt. De indsamlede data lagres og analyseres på en online portal, hvor fagpersonale kan se hvornår borgeren ligger, står/går, er urolig eller afslappet.

Læringsmål

  • Eleven kan ud fra VTV modellen vurdere Demos-10 i forhold til brugervenlighed, funktionalitet, implementering og rentabilitet (samfundsmæssig økonomi)
  • Eleven kan ud fra sin viden om Demos-10 videreudvikle og beskrive mulige forbedringer af teknologien

Materialet er blevet downloadet af 5 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.