Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

6 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Med teknologierne Makedo og littleBits kombineres et analogt og digitalt læringselement og der skabes rammer for, at eleverne samarbejder, får ”hands on” og er aktive og producerende gennem kreativitet og innovative processer.
Undervisningsforløbet er målrettet elever på Social- og sundhedsassistentuddannelsens 2 skoleperiode, der arbejder med fokusområdet psykiatri.

Beskrivelse

Eleverne idegenererer, udvikler og producerer Mock-ups som fysiske løsningsforslag til deres psykiatriske praksis. Det kan være teknologiske løsninger til det psykiatriske bosted, borger, pårørende eller personalets arbejdsgange.
Undervisningsforløbets didaktiske design har til formål, at eleverne træner kompetencer til at begå sig i det 21.århundrede (også kendt som 21.st skills). I forløbet er der fokus på at træne kompetencen Kollaboration og kompetencen Kommunikation samtidig med, at der trænes fagets mål og uddannelsens kompetence mål.

Se filmen om ‘Opstart til littleBits’

Læringsmål

  • Fagmål: Kvalitet og udvikling - Målpind nr.8: Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovative processer til at medvirke til implementering af nye teknologiske løsninger og arbejdsgange i den sundhedsfaglige praksis, herunder medvirke i anvendelse af telemedicin
  • Læringsmål: Jeg kan forklare hvad velfærdsteknologi er og komme med eksempler
  • Læringsmål: Jeg er bevidst om min egen holdning til at inddrage velfærdsteknologiske løsninger i mit arbejde som social- og sundhedsassistent
  • Læringsmål: Jeg er bevidst om min egen holdning til at inddrage velfærdsteknologiske løsninger i mit arbejde som social- og sundhedsassistent
  • Produktionsmål: I kan ved hjælp af littleBits og makedo fremstille en mock-up, der illustrerer en velfærdsteknologisk løsning til jeres psykiatriske botilbud
  • Produktionsmål: I kan i samarbejde og med fælles ansvar vise jeres færdigheder i en filmscene, hvor I illustrerer, hvordan I vil implementere jeres velfærdsteknologiske løsning
  • Produktionsmål: I kan i samarbejde og med fælles ansvar dokumentere jeres produkt med film og billeder, der optages på iPad og redigeres i iMovie
  • Produktionsmål: I kan i samarbejde og med fælles ansvar dokumentere jeres faglige viden med Voice Over i jeres film

Materialet er blevet downloadet af 10 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.