Tværfagligt projekt med VTV modellen

Målgruppe

EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

15 timer

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette er et tværfagligt projekt mellem somatisk sygdom og sygepleje, kvalitet og udvikling samt sundsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Dette forløb er blevet downloadet af 5 brugere

Læringsmål

  • At eleverne får kendskab til det metodiske arbejde med velfærds teknologi vurderingen (VTV modellen) udviklet af Teknologisk Institut, som et evalueringsværktøj til en helhedsvurdering af velfærdsteknologiers potentiale i det sammenhængende borger/patient forløb.

Beskrivelse

Projektet tager udgangspunkt i VTV modellen som eleverne skal benytte på en velfærdsteknologi.
Præsentationen af velfærdsteknologierne kan eventuelt være i samarbejde med producenter, kommuner eller regioner.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.