Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Det er den første film i en serie på tre VR film og undervisningsforløb inden for psykiatriområdet.
Gældende for undervisningsforløbene er, at de et udviklet med afsæt i simulation som pædagogisk metode og et overvejende fokus på debriefing.
Afviklingen af filmene i et VR-univers giver eleverne en praksisnær oplevelse af at arbejde på et psykiatrisk bosted, og mulighed for en empatisk forståelse af den psykiatriske borgers virkelighed.

Beskrivelse

I dette scenarie oplever eleven hvordan et samvær i mellem to psykotiske borgere kan forløbe på et bosted. De to borgere bevæger sig rundt i rummet, og med VR brillerne på udvælger eleven, som i virkeligheden, hvor de har sit fokus, og hvad de observerer. Eleven oplever, hvordan det er at være i et psykotisk kaos og hvilke kropslige og følelsesmæssige reaktioner dette kan afstedkomme. Efter scenariet foretages en debriefing med underviseren som facilitator.

Undervisningsforløbet er koblet til VR-scenariet ”Torben og Michael 1”, og er det første ud af i alt tre forløb med tilknyttede scenarier optaget i VR.
Scenarierne kan vises uafhængige af hinanden, eller ses som tre sammenhængende scenarier:

Torben og Michael 1
Torben og Michael 2
Torben hører stemmer

Alle tre VR-scenarier udspiller sig i en lejlighed med borgere, som er udfordret med psykiatriske diagnoser.

Læringsmål

  • Få kendskab til skizofreni og jeg-støttende sygepleje
  • Opnå viden til hvordan du reagerer i mødet med den psykotiske borger
  • Opnå øget indsigt i hvordan du kan analysere og vurdere mødet med den psykotiske borger.

Materialet er blevet downloadet af 14 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.