Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Læringsmålene er at kunne anvende sygeplejeprocessen til at planlægge og udføre kateterpleje til patient/borger med urethralkateter. At kunne anvende viden om hygiejniske principper.
At kunne vurdere og handle på observationer.

Beskrivelse

Skoleperiode 1B SSA – Eleverne møder i dagvagten hos Anders, han er blevet tiltagende respiratorisk dårlig og ligger i sengen, da I møder ham.
Eleverne skal TOBS Anders og handle på deres TOBS værdier inde hos Anders. I skal anvende ISBAR i jeres kommunikationen med evt. tværfaglige samarbejdspartner.

Læringsmål

  • At kunne anvende sygeplejeprocessen til at planlægge og udføre kateterpleje til patient/borger med urethralkateter.
  • At kunne anvende viden om hygiejniske principper.
  • At kunne vurdere og handle på observationer.

Materialet er blevet downloadet af 21 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.