Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer

Uddannelse

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette læringsforløb understøtter SSH-elevernes kompetencer i forhold til en klinisk procedure i plejen af borgere med kateter ved at kombinere simulationsteknologi, borgerrettede hjælpemidler og videooptagelser i et simulationsscenarie, hvor elever træner at mestre og forstå kliniske procedurer i et helhedsperspektiv.

Beskrivelse

Social- og Sundhedshjælper, skoleperiode 2.

Casen handler om eleverne kommer til Carl om morgenen.
Carl er 87 år bor på plejecenter. Han har kateter og skal have hjælp til nedre hygiejne og skift af natpose til dagpose.

Læringsmål

  • At eleven kan anvende viden om hygiejnisk principper v/nedre hygiejne.
  • At eleven selvstændig kan afbryde smitteveje.
  • At eleven kan anvende korrekte arbejdsstillinger.

Materialet er blevet downloadet af 12 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.