Målgruppe

EUD GF2

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Undervisningsforløbet understøtter elevernes kompetencer til at observere og vurdere kliniske værdier i plejen af borgere med Hjertesvigt ved at kombinere simulationsteknlogi, borgerrettede hjælpemidler og videooptagelser i et simulationsscenarie, hvor elever træner at mestre og forstå kliniske procedurer i et helhedsperspektiv.
Til dette scenarie kan alle højteknologiske mannequiner anvendes sammen med SimPad.

Beskrivelse

Eleverne arbejder med at observere, og reagere roligt i en situation, hvor der sker ændringer hos en borger i forbindelse med plejen. Desuden skal eleven udfører pulsmåling i forhold til en borger, der lider af en hjertesygdom.

Læringsmål

  • Eleven kan instruere borger i at udføre venepumpeøvelser efter retningslinjer i grundbogen
  • Eleven kan demonstrere korrekt pulsmåling på håndled
  • Eleven kan reagere hensigtsmæssigt ved borger, der bliver utilpas ud fra viden om ABC
  • Eleven kan anvende kommunikation til at berolige borgere, der er bange

Materialet er blevet downloadet af 9 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.