Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Læringsmålene er, at kunne anvende sygeplejeprocessen til at planlægge og udføre kateterpleje til patient/borger med urethralkateter (kateter a demeure, KAD). At kunne anvende viden om hygiejniske principper. At kunne vurdere og handle på observationer.

Beskrivelse

Simulation til skoleperiode 3 SSA uddannelsen.
Eleverne præsentere sig for Jørgen Hansen, der ligger i sin seng.
Eleven lytter og kommunikere med Jørgen Hansen.
Den anden elev finder tingene frem. Eleverne anvender rene rutiner til kateterpleje, de observere Jørgen Hansen under udførelse af kateterplejen.

Læringsmål

  • At kunne anvende sygeplejeprocessen til at planlægge og udføre kateterpleje til patient/borger med urethralkateter.
  • At kunne anvende viden om hygiejniske principper.
  • At kunne vurdere og handle på observationer.

Materialet er blevet downloadet af 13 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.