Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Med littleBits og makedo undersøges, eksperimenteres og afprøves.
Eleverne bygger, former, designer og arbejder med grundlæggende teknologiforståelse og teknologiske løsninger rettet mod den enkelte borger

Beskrivelse

LittleBits er en serie af små elektroniske komponenter, der er sammensat til magnetiske moduler som en slags ”legoklodser”. Det betyder, at eleverne kan sætte de magnetiske moduler sammen, designe, arbejde med mock ups og nye prototyper.
At undersøge og eksperimentere med littleBits giver eleverne en større indsigt i grundlæggende teknologier og det understøtter en faglig refleksion over, hvornår teknologierne giver mening, hvem de giver mening for og på hvilken måde. Eleverne kan dermed være med til at kvalificere brugen af teknologierne, samt rette dem mod praksis og den enkelte borger

Læringsmål

  • Kompetencemål nr.12: Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi.
  • Somatisk sygdom og sygepleje - avanceret niveau: Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger
  • Somatisk sygdom og sygepleje - Ekspert niveau: Eleven kan finde og anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger
  • Kvalitet og udvikling - Avanceret niveau: Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovative processer til at medvirke til implementering af nye teknologiske løsninger og arbejdsgange i den sundhedsfaglige praksis, herunder medvirke i anvendelse af telemedicin

Materialet er blevet downloadet af 25 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.