Kend VitaComm SOSU – Klik og Hent

Målgruppe

EUD GF2, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette forløb er blevet downloadet af 17 brugere.

Læringsmål

  • Eleven kan i kendte situationer medvirke til at skabe relationer, samt understøtte rehabilitering, guidning og vejledning af borgeren til mestring af eget liv, samt inddrage enkle faktorer, der fremmer og hæmmer motivationen for egenomsorg
  • Eleven kan deltage i enkel faglig kommunikation, samt anvende sundhedsfaglige begreber og på baggrund af observationer i kendte situationer medvirke ved faglig dokumentation i digitale kommunikations- og dokumentationssystemer

Beskrivelse

Eleverne arbejder med sikker kommunikation med borgeren i hjemmeplejen via skærmbesøg.

VitaComm er en del af Klik og Hent - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 1 'kend' til SOSU-uddannelserne, hvor eleverne får kendskab til VitaComm.

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet GF2 og hovedforløb.

Om VitaComm
VitaComm kan bruges til sikker kommunikation med borgeren enten via videokonsultation, skærmbesøg, telemedicin eller en sikker tekstbesked – i stedet for en SMS eller mail.
Hver borger har sin egen individuelle profil. Her kan det tilpasses om borgeren skal kunne modtage opkald eller beskeder eller begge dele. Borgeren har også mulighed for kommunikation med pårørende.
Medarbejderne kan hurtigt få fat i en eller flere ledige kollegaer og enten ringe eller skrive til dem. Udover at skrive til hinanden kan medarbejder også vedhæfte og udveksle filer med hinanden i en beskedtråd.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.