Kend ShowMyDay SOSU – Klik og Hent

Målgruppe

EUD GF2, EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette forløb er blevet downloadet af 2 brugere.

Læringsmål

  • Eleven får kendskab til de væsentligste indstillinger og funktioner ved den borgerrettede velfærdsteknologi ShowMyDay (GF2, SSA og SSH)
  • Eleven kan forklare brugervenlighed, design og formål (GF2, SSA og SSH)
  • Eleven kan reflektere over etiske dilemmaer i brug af teknologien ShowMyDay (SSA)

Beskrivelse

Eleverne får kendskab til de væsentligste indstillinger og funktioner ved appen ShowMyDay, herunder forklare brugervenlighed, design og formål.

ShowMyDay er en del af Klik og Hent - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 1 'kend' til SOSU-uddannelserne, hvor eleverne får kendskab til ShowMyDay.

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet GF2, SSA og SSH.

Om ShowMyDay
ShowMyDay er en app, der giver fagfolk og pårørende mulighed for at skabe strukturen, så børn, unge eller voksne husker aftaler, daglige gøremål og opgaver og derved føler sig mere tryg og selvstændig.

Appen er godkendt som hjælpemiddel under servicelovens paragraf 112. ShowMyDay er baseret på TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children).

Appen anvendes også til personer med psykisk sygdom for at støtte op om struktur i hverdagen.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.