Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Eleverne lærer appen ShowMyDay at kende, identificere de væsentligste indstillinger og funktioner, herunder brugervenlighed, design og formål.

ShowMyDay er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 1 ‘kend’ til PA-uddannelserne, hvor eleverne får kendskab til ShowMyDay.

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet GF2 og PA.

Om ShowMyDay
ShowMyDay er en app, der giver fagfolk og pårørende mulighed for at skabe strukturen, så børn, unge eller voksne husker aftaler, daglige gøremål og opgaver og derved føler sig mere tryg og selvstændig.

Appen er godkendt som hjælpemiddel under servicelovens paragraf 112. ShowMyDay er baseret på TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children).

Appen anvendes også til personer med psykisk sygdom for at støtte op om struktur i hverdagen.

Læringsmål

  • Eleven får kendskab til de væsentligste indstillinger og funktioner ved ShowMyDay
  • Eleven kan forklare brugervenlighed, design og formål

Materialet er blevet downloadet af 8 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.