Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Eleverne lærer Raizer II at kende, identificere de væsentligste indstillinger og funktioner ved Raizer II, herunder brugervenlighed, design og formål. Eleven skal inddrage viden om ergonomiske principper og arbejdsmiljø .
Derudover arbejder eleverne med refleksion ved at tage billeder af teknologien og dele deres refleksioner som understøtter billederne i en præsentation.

Raizer II er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 1 ‘kend’ til PA-uddannelserne, hvor eleverne får kendskab til Raizer II.

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet GF2 og PA.

Om Raizer
Raizer er en batteridrevet mobil løftestol, der hjælper en liggende person op til næsten stående stilling på få minutter

Læringsmål

  • Eleven får kendskab til de væsentligste indstillinger og funktioner ved den borgerrettede velfærdsteknologi Raizer
  • Eleven kan forklare brugervenlighed, design og formål, herunder inddrage ergonomiske principper og arbejdsmiljø

Materialet er blevet downloadet af 10 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.