Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Eleverne får kendskab til DigiRehab, herunder kan forklare brugervenlighed, design og formål.

DigiRehab er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 1 ‘kend’ til SOSU-uddannelserne, hvor eleverne får kendskab til DigiRehab.

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet GF2, SSA og SSH.

Om DigiRehab

DigiRehab er et digitalt understøttet træningsprogram målrettet ældre i hjemmeplejen. SOSU-personalet kan screene borgeren nemt og præcist. I screeningen indgår en måling af borgerens styrke og funktionsevne. De personligt målrettede træningsprogrammer udføres i de ældres eget hjem sammen med SOSU-personalet. Hver fjerde uge foreslår DigiRehab-programmet en ny screening.

Læringsmål

  • Eleven får kendskab til den borgerrettede velfærdsteknologi DigiRehab
  • Eleven kan forklare brugervenlighed, design og formål

Materialet er blevet downloadet af 17 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.