Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Eleverne får kendskab til de væsentligste indstillinger og funktioner ved teknologien Demos-10, herunder forklare brugervenlighed, design og formål.

Demos-10 er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 1 ‘kend’ til SOSU-uddannelserne, hvor eleverne får kendskab til Demos-10.

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet GF2 og hovedforløb.

Om Demos-10
Demos-10 er en døgnrytmesensor som består af en lille sensor, der automatisk sender data om borgerens aktivitet til en online portal. Sensoren måler kroppens position og bevægelse minut for minut, døgnet rundt. De indsamlede data lagres og analyseres på en online portal, hvor fagpersonale kan se hvornår borgeren ligger, står/går, er urolig eller afslappet.

Læringsmål

  • Eleven kan påsætte sensor på medstuderende
  • Eleven får kendskab til at aflæse døgnrytmeskema
  • Eleven kan overveje faglig anvendelighed og formål for DEMOS-10

Materialet er blevet downloadet af 17 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.