Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Elevatortale om en velfærdsteknologi.
Eleverne kollaborerer om indhold, proces og produkt

Beskrivelse

Dette set-up er udviklet til elever på social- og sundhedsassistentuddannelsens 3.skoleperiode, men anbefales til alle hovedforløb indenfor sundhed, omsorg og pædagogik.
Der er fokus på:
• At arbejde med faglig refleksion over borgerrettede velfærdsteknologier
• At arbejde med læringsteknologi og velfærdsteknologi, så det skaber læring

Eleverne laver en faglig begrundet elevatortale, hvori de begrunder og vurderer anvendeligheden af en borgerrettet velfærdsteknologi i forhold til en fiktiv borger.
Ved at anvende GreenScreen som udtryksform kan eleverne bygge en film eller et billede op af flere gange. Det hjælper dem til at blive mere præcise og udtryksfulde og dermed understøtte talens indhold.
Eleverne udforsker teknologierne, træner praktisk-teknisk kunnen og forståelse for teknologiernes anvendelse. De kollaborerer om indhold, proces og produkt. I denne proces fungerer underviseren som facilitator.

Elevatortalen indeholdender nogle “på forhånd givet” sætninger, der er lavet med udgangspunkt i det fokusområde der arbejdes med. Alt efter hvilket hovedforløb set-upèt anvendes på kan sætningerne formes og laves med udgangspunkt i andre fokusområder.

Læringsmål

  • Kompetencemål nr.12: Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi
  • Fokusområde: Sundhedsvæsenets opbygning, rammer og regler for social- og sundhedsassistentens virksomhedsområde: Jeg anvender viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger

Materialet er blevet downloadet af 25 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.