Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

AMU

Brobygning

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Materiale til opsætning af førstehjælpszone

Beskrivelse

Zonen indeholder flere typer opgaver relateret til førstehjælp:

Den ene opgave, er et scenarie med bevidstløs cyklist:
En plakat indeholder en case om en cyklist, der er væltet. Dette relaterer sig til en cykel og dukke, som befinder sig på gulvet. Eleverne skal øve trinvis førstehjælp på dukken og hjerte/lungeredning på attrappen.
En anden plakat er en kort guide til trinvis førstehjælp ved ulykker.
En tredje plakat viser, hvordan man skal handle ved hjertestop. Denne plakat indeholder QR-koder til film med vejledning til førstehjælp ved hjertestop. På plakaten findes en QR-kode til en quiz med spørgsmål, som relaterer sig til scenariet. 

En anden opgave er færdighedstræning i forbindinger:
Eleverne får en kort guide på en plakat til at standse blødninger. De anvender benet og forbindingen til at øve standsning af blødning. 

Derudover findes en quiz om førstehjælp. 

Læringsmål

  • Eleverne opnår viden om og kompetencer inden for førstehjælp

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.