Bæredygtighedsdag

Målgruppe

EUD GF1, EUD GF2, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette forløb er baseret på SOSU-skolernes bæredygtighedsdag, hvor elever på 9 Social- og Sundhedsskoler deltog og var med til at finde på bæredygtige tiltag.

Dette forløb er blevet downloadet af 9 brugere.

Læringsmål

  • Eleven får viden om bæredygtighed og grøn omstilling
  • Eleven lærer at arbejde innovativt og kan anvende double-diamond modellen i praksis
  • Eleven lærer at reflektere over grøn omstilling og bæredygtighed indenfor sit fagområde

Beskrivelse

Formålet med forløbet er, at eleverne bliver præsenteret for måder at arbejde med bæredygtighed på indenfor deres fagområder. Der arbejdes ud fra cases indenfor:

1. Ældrepleje – SSA/SSH
2. Hospital – SSA/SSH
3. Børnehave – PAU
4. Almen – generel case egnet for alle

Eleverne skal starte med at se et oplæg fra én af de 3 oplægsholdere. Derefter skal de gå se opgavebeskrivelsesvideoen samt Double Diamond videoen. Meningen er, at eleverne skal arbejde ud fra double-diamond modellen, som er en innovationstilgang til at finde frem til løsningen på et problem.
Eleverne fremstiller et produkt, hvor de præsenterer deres forslag til en bæredygtig løsning på et relevant problem indenfor deres faglighed.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.