Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Anvend Wear&Care SOSU - Klik og Hent

Beskrivelse

Wear&Care er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 2 ‘anvend’ til den pædagogiske assistentuddannelse, hvor eleverne kan anvende viden om Wear&Care.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet PA.

Om Wear&Care
Wear&Cares sensor er en innovativ teknologi, der hjælper plejepersonalet i deres daglige arbejde. Sensoren registrerer vandladning hos beboerne og giver vigtige oplysninger til bleskift. Denne brugervenlige sensor gør det muligt at opdage behovet for skift uden at forstyrre beboerne og hjælper med at undgå unødvendige skift. Sensoren kan implementeres let og kræver ingen specifik IT-viden. Med denne teknologi kan personalet få en bedre forståelse af beboernes behov og optimere deres plejerutiner.

Læringsmål

  • Eleven kan anvende viden om forskellige typer af velfærdsteknologi, og hvilke målgrupper de retter sig imod, til at støtte borgerens funktionsevne i hverdagen
  • Eleven kan anvende viden om etik og etiske dilemmaer til at reflektere over anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger hos borgeren og på arbejdspladsen
  • Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger
  • Eleven kan finde og anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger

Materialet er blevet downloadet af 1 bruger.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.