Anvend VitaComm SOSU – Klik og Hent

Målgruppe

EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette forløb er blevet downloadet af 8 brugere.

Læringsmål

  • Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi til at kunne vejlede borgeren i brugen af teknologi, der kan understøtte borgerens funktionsevne og mestring af hverdagslivet
  • Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi til at finde, sammenligne og vejlede borgeren i brugen af teknologi, der kan understøtte borgerens funktionsevne og mestring af hverdagslivet
  • Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologiske løsninger på arbejdspladsen til at tage initiativ til samarbejde om udvælgelse, anskaffelse, vedligeholdelse og evaluering af teknologier, der fremmer arbejdsmiljøet
  • Eleven kan anvende viden om etik og etiske dilemmaer til at reflektere over anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger hos borgeren og på arbejdspladsen

Beskrivelse

Eleverne arbejder med sikker kommunikation med borgeren i hjemmeplejen via skærmbesøg.

VitaComm er en del af Klik og Hent - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder eleverne nærmere med niveau 2 'anvend' til SOSU-uddannelserne, hvor eleverne kan anvende viden om VitaComm.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet SSA og SSH-uddannelsen.

Om VitaComm
VitaComm kan bruges til sikker kommunikation med borgeren enten via videokonsultation, skærmbesøg, telemedicin eller en sikker tekstbesked – i stedet for en SMS eller mail.
Hver borger har sin egen individuelle profil. Her kan det tilpasses om borgeren skal kunne modtage opkald eller beskeder eller begge dele. Borgeren har også mulighed for kommunikation med pårørende.
Medarbejderne kan hurtigt få fat i en eller flere ledige kollegaer og enten ringe eller skrive til dem. Udover at skrive til hinanden kan medarbejder også vedhæfte og udveksle filer med hinanden i en beskedtråd.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.