Anvend VitaComm PA – Klik og Hent

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 30 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette forløb er blevet downloadet af 4 brugere.

Læringsmål

  • Eleven kan planlægge, begrunde og udføre et skærmbesøg med udgangspunkt i en konkret borgercase
  • Eleven kan reflektere over din praksis før, under og efter et skærmbesøg

Beskrivelse

Eleverne arbejder med sikker kommunikation med borgeren i egen bolig, hvor de vejleder borgere via skærmbesøg.

VitaComm er en del af Klik og Hent - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 2 'anvend' til den pædagogiske assistentuddannelse, hvor eleverne kan anvende viden om VitaComm.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet PA.

Om VitaComm
VitaComm kan bruges til sikker kommunikation med borgeren enten via videokonsultation, skærmbesøg, telemedicin eller en sikker tekstbesked – i stedet for en SMS eller mail.
Hver borger har sin egen individuelle profil. Her kan det tilpasses om borgeren skal kunne modtage opkald eller beskeder eller begge dele. Borgeren har også mulighed for kommunikation med pårørende.
Medarbejderne kan hurtigt få fat i en eller flere ledige kollegaer og enten ringe eller skrive til dem. Udover at skrive til hinanden kan medarbejder også vedhæfte og udveksle filer med hinanden i en beskedtråd.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.