Anvend ShowMyDay SOSU – Klik og Hent

Målgruppe

EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette forløb er blevet downloadet af 1 bruger.

Læringsmål

  • Eleven kan tilpasse og anvende ShowMyDay, så Doras mestring af dagligdagen bliver understøtte
  • Eleven kan planlægge og beskrive hvordan du vil samarbejde med Dora om at bruge ShowMyDay
  • Eleven kan beskrive samarbejdet med kolleger om implementering af ShowMyDay og og kan påpege praktiske og etiske dilemmaer i brug af ShowMyDay

Beskrivelse

Eleverne arbejder med en case, hvor de skal implementere ShowMyDay hos borgeren Dora ved bl.a. at udarbejde en kalender i ShowMyDay så den passer til de behov, som Dora har samt beskrive hvordan eleverne vil samarbejde med Dora om, hvordan hun lærer at bruge ShowMyDay.

ShowMyDay er en del af Klik og Hent - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 2 'anvend' til SOSU-uddannelserne, hvor eleverne kan anvende viden om ShowMyDay.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet SSA og SSH-uddannelsen.

Om ShowMyDay
ShowMyDay er en app, der giver fagfolk og pårørende mulighed for at skabe strukturen, så børn, unge eller voksne husker aftaler, daglige gøremål og opgaver og derved føler sig mere tryg og selvstændig.

Appen er godkendt som hjælpemiddel under servicelovens paragraf 112. ShowMyDay er baseret på TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children).

Appen anvendes også til personer med psykisk sygdom for at støtte op om struktur i hverdagen

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.