Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Klik og Hent er et koncept, hvor du kan downloade undervisningspakker til konkrete velfærdsteknologier.

Beskrivelse

Eleven skal implementere ShowMyDay hos borgeren Aksel og sammen udarbejde en kalender så den passer til de behov, som Aksel har. Eleverne beskriver hvordan de vil samarbejde med Aksel, så han lærer at bruge appen.

ShowMyDay er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 2 ‘anvend’ til den pædagogiske assistentuddannelse, hvor eleverne kan anvende viden om ShowMyDay.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet PA.

Om ShowMyDay
ShowMyDay er en app, der giver fagfolk og pårørende mulighed for at skabe strukturen, så børn, unge eller voksne husker aftaler, daglige gøremål og opgaver og derved føler sig mere tryg og selvstændig.

Appen er godkendt som hjælpemiddel under servicelovens paragraf 112. ShowMyDay er baseret på TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children).

Appen anvendes også til personer med psykisk sygdom for at støtte op om struktur i hverdagen.

Læringsmål

  • Eleven kan planlægge og beskrive hvordan du vil lære Aksel (borgercase) at bruge Show My day
  • Du kan tilpasse og anvende ShowMyDay, så Aksel (borgercase) bliver mere selvhjulpen og oplever bedre livskvalitet
  • Du kan med udgangspunkt i Servicelovens §112 begrunde hvorfor ShowMyDay kan afhjælpe nogle af de varige funktionsnedsættelser, som Aksel (borgercase) har pådraget sig

 

Materialet er blevet downloadet af 4 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.