Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

I forløbet skal eleverne anvende Raizer II i forhold til en konkret borger, og der lægges vægt på, at eleven kan samarbejde og vidensdele med kolleger om Raizer II.

Raizer II er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 2 ‘anvend’ til den pædagogiske assistentuddannelse, hvor eleverne kan anvende viden om Raizer II.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet PA.

Om Raizer
Raizer er en batteridrevet mobil løftestol, der hjælper en liggende person op til næsten stående stilling på få minutter.

Læringsmål

  • Eleven kan anvende sin viden om Raizer II til at vurdere målgruppen og vejlede borgeren i forhold til at understøtte borgerens funktionsevne
  • Eleven skal lære at anvende Raizer II således at borgeren ikke kommer til skade under mobilisering
  • Eleven kan selvstændigt anvende og planlægge implementering af Raizer II samt viden deler med kolleger

Materialet er blevet downloadet af 2 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.