Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Eleverne arbejder med en case, hvor de skal implementere iFLOAT hos borgeren Arne og sikre en fælles faglig tilgang hos personalet, som kommer hos Arne.

iFLOAT er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 2 ‘anvend’ til SOSU-uddannelserne, hvor eleverne kan anvende viden om iFLOAT.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet SSA og SSH-uddannelsen.

Om iFLOAT
Den mekaniske armstøtte iFLOAT er designet til folk med nedsat muskelfunktion – uanset årsagen. Den mekaniske armstøtte kompenserer vægten af armen på en sådan måde, at man med minimal kraft kan bevæge armen med stor horisontal og vertikal rækkevidde. iFLOAT kan bruges til mange dagligdags aktiviteter, f.eks. spisning eller som forebyggende redskab for bl.a. laboranter, tandplejere m.fl., som har statisk eller ensformigt arbejde, der belaster skuldre, arme og nakke. iFLOAT kan også bruges til genoptræning efter f.eks. apopleksi.

Læringsmål

  • Eleven kan tilpasse og anvende iFloat, så borgerens funktionsevne understøttes
  • Eleven kan planlægge, begrunde og beskrive hvordan de vil vejlede borgeren i at anvende iFloat
  • Eleven kan tilpasse og anvende din viden om iFloat i mødet med borgeren med fokus på muligheden for mestring af hverdagslivet
  • Eleven kan beskrive samarbejdet med kolleger og andre samarbejdspartnere om implementering af iFloat i personalegruppen og ved borgeren

Materialet er blevet downloadet af 6 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.