Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

IFLOAT er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 2 ‘anvend’ til den pædagogiske assistentuddannelse, hvor eleverne kan anvende viden om IFLOAT.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet PA.

Om iFLOAT
Den mekaniske armstøtte iFLOAT er designet til folk med nedsat muskelfunktion – uanset årsagen. Den mekaniske armstøtte kompenserer vægten af armen på en sådan måde, at man med minimal kraft kan bevæge armen med stor horisontal og vertikal rækkevidde. iFLOAT kan bruges til mange dagligdags aktiviteter, f.eks. spisning eller som forebyggende redskab for bl.a. laboranter, tandplejere m.fl., som har statisk eller ensformigt arbejde, der belaster skuldre, arme og nakke. iFLOAT kan også bruges til genoptræning efter f.eks. apopleksi.

Læringsmål

  • Eleven kan planlægge, begrunde og beskrive hvordan de vil vejlede en borger i at anvende iFLOAT
  • Eleven kan tilpasse og anvende iFLOAT, så borgerens funktionsevne understøttes
  • Eleven kan tilpasse og anvende sin viden om iFLOAT i mødet med borgeren med fokus på borgerens mulighed for at mestring af hverdagslivet
  • Eleven kan beskrive samarbejdet med kolleger og andre samarbejdspartnere om implementering af iFLOAT i personalegruppen, og ved borgeren

Materialet er blevet downloadet af 3 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.