Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Eleverne arbejder med en case, hvor de skal implementere Fable Connect hos borgeren Mona ved bl.a at instruere Mona og hendes datter i brug af Fable Connect samt beskrive hvilke situationer eleven vil vejlede dem til at bruge fable Connect.

Fable Connect er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 2 ‘anvend’ til SOSU-uddannelserne, hvor eleverne kan anvende viden om Fable Connect.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet SSA og SSH-uddannelsen.

Om Fable Connect
Telerobotten Fable Connect er en ny måde at holde kontakten med bl.a. venner, familie og personale. Med Fable Connect kan f.eks. venner og familie besøge hinanden, uanset hvor de måtte befinde sig.
Med tilladelse kan gæsterne selv styre robotten rundt f.eks. hjemme hos dig, hvilket giver dem – og dig – en følelse af at de er fysisk til stede.

Læringsmål

  • Eleven kan tilpasse og anvende Fable Connect, så borgerens mestring af dagligdagen bliver understøtte
  • Eleven kan planlægge og beskrive hvordan du vil samarbejde med borgeren om at bruge Fable Connect
  • Eleven kan beskrive samarbejdet med kolleger og andre samarbejdspartnere om implementering af Fable Connect

Materialet er blevet downloadet af 8 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.