Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Fable Connect er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 2 ‘anvend’ til den pædagogiske assistentuddannelse, hvor eleverne kan anvende sin viden om Fable Connect.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet PA.

Om Fable Connect
Telerobotten Fable Connect er en ny måde at holde kontakten med bl.a. venner, familie og personale. Med Fable Connect kan f.eks. venner og familie besøge hinanden, uanset hvor de måtte befinde sig.
Med tilladelse kan gæsterne selv styre robotten rundt f.eks. hjemme hos dig, hvilket giver dem – og dig – en følelse af at de er fysisk til stede.

Læringsmål

  • Eleven kan planlægge, begrunde og beskrive hvordan de vil lære en borger at bruge Fable Connect
  • Eleven kan tilpasse og anvende Fable Connect, så borgeren bliver mere selvhjulpen og oplever bedre livskvalitet
  • Eleven kan beskrive samarbejdet med kolleger og andre samarbejdspartnere om implementering af Fable Connect

Materialet er blevet downloadet af 4 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.