Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Klik og Hent er et koncept, hvor du kan downloade undervisningspakker til konkrete velfærdsteknologier.

Beskrivelse

Eleverne arbejder med en case, hvor de skal implementere af DigiRehab hos en borger med KOL og følger efter stroke.

DigiRehab er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 2 ‘anvend’ til SOSU-uddannelserne, hvor eleverne kan anvende viden om DigiRehab.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet SSA og SSH-uddannelsen.

Om DigiRehab

DigiRehab er et digitalt understøttet træningsprogram målrettet ældre i hjemmeplejen. SOSU-personalet kan screene borgeren nemt og præcist. I screeningen indgår en måling af borgerens styrke og funktionsevne. De personligt målrettede træningsprogrammer udføres i de ældres eget hjem sammen med SOSU-personalet. Hver fjerde uge foreslår DigiRehab-programmet en ny screening.

Læringsmål

  • Eleven kan udføre en funktionsscreening af en borger i DigiRehab
  • Eleven kan motivere og støtte borgen i at anvende DigiRehab i den daglige rehabilitering
  • Eleven kan reflektere over din rolle i rehabiliteringsprocessen.

 

Materialet er blevet downloadet af 12 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.