Anvend Aquatime SOSU – Klik og Hent

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette forløb er blevet downloadet af 3 brugere.

Læringsmål

  • Eleven kan anvende sin viden om Aquatime til at vurdere målgruppen og vejlede borgeren i forhold til at understøtte borgerens funktionsevne og mestring af hverdagslivet
  • Eleven kan selvstændigt anvende og planlægge implementering af Aquatime samt videndele med kolleger

Beskrivelse

Aquatime er en del af Klik og Hent - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 2 'anvend' til SOSU-uddannelserne, hvor eleverne kan anvende viden om Aquatime.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet SSA og SSH-uddannelsen.

Om Aquatime
Det intelligente drikkeglas Aquatime er udviklet med henblik på at forebygge dehydrering. Aquatime er forbundet til Aquatime-serveren, og her registreres borgerens væskeindtag.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.