Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Aquatime er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 2 ‘anvend’ til SOSU-uddannelserne, hvor eleverne kan anvende viden om Aquatime.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet SSA og SSH-uddannelsen.

Om Aquatime
Det intelligente drikkeglas Aquatime er udviklet med henblik på at forebygge dehydrering. Aquatime er forbundet til Aquatime-serveren, og her registreres borgerens væskeindtag.
Vær opmærksom på der findes to versioner af Aquatime glas. Aquatime opdaterer fremadrettet kun version 2, men de tilkoblede glas vil kunne ses på begge servere.

Læringsmål

  • Eleven kan anvende sin viden om Aquatime til at vurdere målgruppen og vejlede borgeren i forhold til at understøtte borgerens funktionsevne og mestring af hverdagslivet
  • Eleven kan selvstændigt anvende og planlægge implementering af Aquatime samt videndele med kolleger

Materialet er blevet downloadet af 18 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.