Anvend Aquatime PA- Klik og Hent

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 00 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette forløb er blevet downloadet af 2 brugere.

Læringsmål

  • Eleven kan anvende og begrunde behovet for at bruge Aquatime som hjælpemiddel på baggrund af en casebeskrivelse. Elevens indsats skal kunne øge casepersonens selvhjulpenhed og styrke hans livskvalitet
  • Eleven kan igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til casepersonens mestringsevne

Beskrivelse

Aquatime er en del af Klik og Hent - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 2 'anvend' til den pædagogiske assistentuddannelse, hvor eleverne kan anvende viden om Aquatime.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet PA.

Om Aquatime
Det intelligente drikkeglas Aquatime er udviklet med henblik på at forebygge dehydrering. Aquatime er forbundet til Aquatime-serveren, og her registreres borgerens væskeindtag.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.