Feedback og Dialog

Læs om kompetencen Feedback og Dialog

Feedback og dialog

er en tilbagemelding på proces, opgave og selvregulering. Det kan handle om respons på personlige kompetencer, viden, færdigheder, holdninger og handlinger, som kommer til udtryk i arbejdet med processen/opgaveløsningen.

Uden feedback og respons er det svært at vide, om man er på rette vej og lever op til forventningerne, der stilles til opgaveløsningen/processen.

Det er vigtigt at kende målene og feedbackkriterierne for opgaveløsningen således at man kan målrette indsatser, handlinger og evaluering herefter.

Kompetencen feedback og dialog anvendes:

 • Løbende i processen på ide, proces, produkt, adfærd og handling
 • Efter pitch, præsentation og fremlæggelse
 • På selvregulering. Hvordan oplevede jeg fx at være i rollen som borger? Eller hvad har jeg fx lært om mig selv i forhold til at være i tæt kropskontakt med en borger? Det er vigtigt at lytte til erfaringer og få feedback til at kunne arbejde med sig selv og sin personlige udvikling
 • I faglige situationer i praksis eller i scenarier i form af sparring på, hvordan det er gået. Det er vigtigt at lytte til erfaringer og forskellige perspektiver, for at vurdere, hvad der er hensigtsmæssigt og professionelt. Det kan f.eks. være feedback på en kommunikation med en dement borger.
 • Både elektronisk i form af fx mentimeter eller en online evaluering – og fysisk i form af fx vurderingsøvelser, De Bonos Hatte m.m. I det hele taget er det vigtigt at være aktiv i forhold til at kunne designe feedback-øvelser til andre

Kompetencen Feedback & Dialog er oplagt at træne samtidigt med, man træner uddannelsens fagmål og kompetencemål. Feedback & Dialog er derfor en ramme for et fagligt funderet arbejde.

Kompetencenøglens niveau

Der er udarbejdet en kompetencenøgle til hver af de 6 kompetencer. Kompetencenøglen er en taksonomi for arbejdet med den enkelte kompetence.

I undervisningen er det vigtigt at gøre sig overvejelser over, hvilket taxonomisk niveau man ønsker at arbejde på, idet det får betydning for kravene til adfærd og handling i læringsaktiviteten.

Fagmål og kompetencemål i SOSU-uddannelserne stiller krav til:

 • samarbejde
 • måden at tilegne sig viden på
 • arbejde med it og velfærdsteknologi
 • innovative arbejdsformer
 • feedback
 • kommunikation

Selvom der i 21st Century Skills som didaktisk tilgang ikke er noget krav om at skulle arbejde på et bestemt taksonomisk niveau, er elever og faglærere på SOSU-uddannelserne forpligtet i forhold til fagmål og kompetencemål. Og der er god sammenhæng mellem disse mål og de høje taksonomiske niveauer i kompetencenøglerne. Når vi indtænker progression i denne sammenhæng, betyder det i praksis, at vi starter med at arbejde på de lavere taksonomiske niveauer, og slutter med at kunne håndtere at arbejde på de højere taksonomiske niveauer. Det taksonomiske niveau skal selvfølgelig give mening i forhold til den enkelte læringsaktivitet eller tema, og derfor bør læringsaktiviteterne være øvebaner for eleverne, hvor de får mulighed for at udvikle sig og blive så dygtige, som de kan.

Det kan derfor anbefales, at faglærere og ledere kollaborerer i deres teams om de 6 kompetencer samt reflekterer over det didaktiske perspektiv for temaer og læringsaktiviteter i undervisningen. Vi kan med fordel stille følgende spørgsmål:

Hvilken adfærd ønsker vi at se?

Hvad betyder det for det didaktiske design af undervisningen?

Det er vigtigt at kende mål og feedbackkriterier for opgaven

Læg en plan for arbejdet sammen

Niveau 1

Det er vigtigt at kende mål og feedbackkriterier for opgaven

Læg en plan for arbejdet sammen

Niveau 2

Det er vigtigt at kende mål og feedbackkriterier for opgaven

Læg en plan for arbejdet sammen

Modtag og giv feedback undervejs, ved pitch eller præsentation, og tilpas/juster arbejdet ud fra den givne feedback

Niveau 1

Det er vigtigt at kende mål og feedbackkriterier for opgaven

Læg en plan for arbejdet sammen

Niveau 2

Det er vigtigt at kende mål og feedbackkriterier for opgaven

Læg en plan for arbejdet sammen

Modtag og giv feedback undervejs, ved pitch eller præsentation, og tilpas/juster arbejdet ud fra den givne feedback

Niveau 3

Det er vigtigt at kende mål og feedbackkriterier for opgaven

Læg en plan for arbejdet sammen

Modtag og giv feedback undervejs, ved pitch eller præsentation, og tilpas/juster arbejdet ud fra den givne feedback

Anvend forskellige metoder til feedback både af fysisk art, men også af teknologisk art

Niveau 1

Det er vigtigt at kende mål og feedbackkriterier for opgaven

Læg en plan for arbejdet sammen

Niveau 2

Det er vigtigt at kende mål og feedbackkriterier for opgaven

Læg en plan for arbejdet sammen

Modtag og giv feedback undervejs, ved pitch eller præsentation, og tilpas/juster arbejdet ud fra den givne feedback

Niveau 3

Det er vigtigt at kende mål og feedbackkriterier for opgaven

Læg en plan for arbejdet sammen

Modtag og giv feedback undervejs, ved pitch eller præsentation, og tilpas/juster arbejdet ud fra den givne feedback

Anvend forskellige metoder til feedback både af fysisk art, men også af teknologisk art

Niveau 4

Det er vigtigt at kende mål og feedbackkriterier for opgaven

Læg en plan for arbejdet sammen

Modtag og giv feedback undervejs, ved pitch eller præsentation, og tilpas/juster arbejdet ud fra den givne feedback

Anvend forskellige metoder til feedback både af fysisk art, men også af teknologisk art

Forklar for hinanden hvordan den modtagne feedback gør jeres opgaveløsning bedre og skarpere

Film om Feedback og dialog

Hør Rikke Christensen forklare nærmere om feedback og dialog og hvordan du kan bruge kompetencen og kompetencenøglen i undervisningen.

Læringsobjekter

Kommer senere.

Tilbage til den didaktiske værktøjskasse

 

Har du spørgsmål?

Lene Munk LarsenVidenscenterkoordinatorlela@sosufyn.dk