Kompetenceudvikling - Teknologiforståelse

Dato / Tid

27. oktober 2022 - 15. november 2022

Kl. 9:00 - 15:30

Sted

Online /
SOSU H, Skelbækgade 1, 1717 København

I efteråret kan du deltage i et kompetenceudviklingsforløb og styrke dine kompetencer i teknologiforståelse.

Formål

Formålet med kurset ‘Kompetenceudvikling i teknologiforståelse’ er at du som underviser får kendskab, viden og kompetencer til at kunne afholde teknologiforståelse del 1 og 2.

Du vil blive præsenteret for de pædagogisk og didaktiske overvejelser der ligger til grund for materialet. Vi arbejder ”hands-on” med de opgaver og teknologier, der arbejdes med i teknologiforståelse del 1 og del 2.

Kurserne er opdelt i 3 mødegange. To halve dage online og en fysisk mødedag.

Indholdet på dagene følger.


Kursus 2 med fremmøde på SOSU-H i Skelbækgade afholdes de følgende datoer:

Mødegang 1 online d. 27. oktober 2022 fra 12.30 – 15.30

Mødegang 2 i SOSU H, Skelbækgade d. 3. november 2022 fra 9.00 – 16.00

Mødegang 3 online d. 15. november 2022 fra 12.30 – 15.30

Målgruppe

 • Undervisere fra SOSU-skolernes Grund- og hovedforløb, PA og SOSU
 • Undervisere der skal implementere teknologiforståelse i undervisningspraksis
 • Undervisere der skal afvikle teknologiforståelse del 1, og eller del 2
 • Undervisere der har interesse for teknologiforståelse i deres undervisningspraksis

Indhold på kurset

Kursusgang 1 – Online

 • Du vil blive præsenteret for den pædagogiske og didaktiske ramme for del 1 af valgfaget teknologiforståelse
 • Vi dykker ned i brugerfladen i “Ipraxis”, hvor undervisningsmaterialet er tilgængeligt
 • Du vil blive klædt på til at kunne udvælge, kopiere og klargøre læringsforløbene for dine elever
 • Du vil blive præsenteret for (og arbejde med) teknologiforståelse del 1, hvor kernestoffet er:
  • Erhvervsrettet brug af data
  • Cybersikkerhed
  • Informationsspredning og adfærd
  • Love og regler for brug af data
  • Analyse af velfærdsteknologi

Kursusgang 2 – Fysisk fremmøde

 • Du vil blive præsenteret for den pædagogiske og didaktiske ramme for del 2 af valgfaget teknologiforståelse
 • Du vil arbejde med del 2 af valgfaget teknologiforståelse, hvor kernestoffet er:
  • Teknologisk handleevne og computationel tankegang
  • Innovations- og designprocesser
 • Du vil arbejde ”hands-on” med opgaver og teknologier i relation til teknologisk handleevne og computationel tankegang. Vi afprøver teknologispillet, hvor vi dyster om SOSU-coins
 • Vi arbejder med mock-ups og innovative læringsteknologier som en introduktion til innovations- og designprocesser

 Kursusgang 3 – Online

 • Du vil blive præsenteret for – og arbejde med:
  • Pitch og evaluering. Du møder innovative metoder som eks. De Bonos Hatte.
  • Supplerende redskaber som ”værktøjskasse”, ”Kufferten” og Elev-evaluering på Praxis Online.

Efter de 3 kursusgange vil du som underviser være klædt på til at kunne implementere de 14 dages undervisningsmateriale, som Videnscentret har udarbejdet, i din undervisningspraksis.

Du vil være i stand til at varetage undervisningen i teknologiforståelse del 1 og del 2 på:

 • Grundforløb 1 og 2
 • Hovedforløb SSH, SSA og PA
 • EUX Velfærd
 • (Digitech-uddannelsen)

Efterfølgende inviteres du 2 gange årligt til netværksmøde sammen med andre undervisere i valgfaget teknologiforståelse

Tilmelding

Ønsker du at deltage på kurset, kan du tilmelde dig på følgende link: https://bit.ly/3tt19oq

Har du spørgsmål?

Mette Skals LadefogedE-læringskoordinatormesk@sosunord.dk