Faglærernetværksmøde august 2021

Dato / Tid

7. oktober 2021

Kl. 10:00 - 14:00

Sted

Fysisk sted følger.

Deltag i årets faglærernetværksmøde, hvor der er mulighed for at styrke kompetencer og didaktisk viden, få sparring og netværke.

Formål

At faglærerne igennem netværket får mulighed for at styrke kompetencer og didaktisk viden relateret til velfærdsteknologi, som kan skabe inspiration til implementering i undervisningen, inspiration til formidling og derved påvirke elevernes teknologiforståelse.

På netværksmøderne kan man få viden om velfærdsteknologi og sparring med andre faglærer. Deltage i workshops, hands-on på teknologier, knytte pædagogiske perspektiver til teknologierne. Medvirke til udvikling af undervisningsforløb. Møde producenter og høre spændende foredrag og oplægsholdere mv.

Dagens tema

Indhold på dagen er ikke fastlagt endnu.
Har du en ide, et team eller en specifik teknologi der kan være interessant at holde faglærernetværksmøde omkring? Kontakt videncenterkoordinator Lone Secher

Målgruppe

Faglærer, ambassadørkorps og øvrige medarbejder på SOSU-skoler i hele landet. Fælles for målgruppen er, at de alle har stor interesse for velfærdsteknologi, simulation og innovativ læring.

Praktisk information

Sted: Følger
Tilmeldingsfrist den 5. august 2021. For tilmelding send en mail til Lone Secher

Har du spørgsmål?

Lone Secher Koordinator - SOSU Nord +45 31 64 73 28

Skriv en kommentar