AI's indtog på EUD: Indsigt fra CIU's netværksmøde om AI's transformation af erhvervsuddannelserne og de afgørende diskussioner om fremtidige integrationer og udfordringer.

AI i fokus på EUD: Et dyk ned i CIU’s netværksmøde

I en verden, hvor kunstig intelligens (AI) hurtigt bliver en integreret del af vores hverdag, er det essentielt, at uddannelsesinstitutioner holder trit med udviklingen. Dette var netop fokus på Center for Innovation og Udvikling (CIU)’s nyligt afholdte netværksmøde. Med deltagelse af eksperter, undervisere og studerende blev der dykket ned i, hvordan AI kan og vil forme fremtidens erhvervsuddannelser (EUD).

Velkomst og temapræsentation

Dagen startede kl. 10:00 med en velkomst fra Amina Sabah Karim fra CIU, Anne Katrine Kamstrup fra NCE/KP, Malene Erkmann fra ZBC, og Marianne Riis fra Absalon. De præsenterede dagens tema: “Hvorfor fokus på AI på EUD?” og lagde grunden for en dag spækket med indsigt og debat.

Elevernes perspektiv på AI

Et højdepunkt var præsentationen kl. 10:10 af resultater fra ‘Det nationale elevpanel’ om AI og ChatGPT af Amina Sabah Karim. Denne session gav et unikt indblik i elevernes syn på AI’s rolle i deres uddannelse.

Didaktiske og læringsmæssige overvejelser

Efter en kort pause, kl. 10:45, blev der fokuseret på de didaktiske og læringsmæssige aspekter ved brug af AI. Kim Møller Madsen fra Kold College og hans elever deltog live i undervisningen, og gav praktiske eksempler på AI’s anvendelse.

Behovet for ny viden inden for STEM

Kl. 11:15 diskuterede VIA, CIU og Absalon projektet ‘GenAISTEM’, som udforsker de nye kompetencer og viden, der er nødvendige i en AI-integreret fremtid, især inden for STEM-fagene.

Workshop om AI og chatbots

Efter frokost blev deltagerne inviteret til en interaktiv workshop ledet af Søren Krebs Møller fra CIU. Her fik deltagerne hands-on erfaring med AI-teknologier og chatbots, en essentiel forståelse for alle i EUD-sektoren.

Paneldebat: Fordele og ulemper ved AI

En af dagens mest engagerende sessioner var paneldebatten kl. 14:15. Med deltagelse af eksperter som Casper Kjær Pedersen, Henrik Dyrby Mogensen, Laura Barrett Olesen, og Antonia Scholkmann, blev fordele og ulemper ved brug af AI på EUD diskuteret.

Opsamling og fremtidsvisioner

Dagen blev afrundet kl. 15:15 med en opsamling ved Amina Sabah Karim og andre, hvor der blev reflekteret over dagens læring og diskuteret fremtidige skridt for integration af AI i EUD.

Videnscafeen: En åben platform
Undervejs i programmet bød pauserne på spændende dialoger i Videnscafeen, hvor praktikere og videnscentre delte deres erfaringer med AI.

Dagens program afspejlede en bred og dybdegående forståelse for AI’s potentiale og udfordringer i uddannelsessektoren. Med en blanding af teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse satte mødet en vigtig dagsorden for fremtidens EUD.

Steffen Thrane Elgaard

Har du spørgsmål?

Steffen Thrane Elgaard
AI-konsulent