SOSU Østjylland har igangsat forskellige aktiviteter for at fremme elevers forståelse og handlekompetence i forhold til at affaldssortere.

Med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 blev det vedtaget, at affaldssektoren skal bidrage til, at reducere de nationale drivhusgasudledninger med 70 % i 2030 i forhold til 1990. Indsamlingen af offentlige og private virksomheders affald strømlines og øges ved at indføre krav om, at virksomheder sorterer husholdningslignende affald efter samme sorteringskriterier som husholdningerne. Ordningen trådte i kraft fra d. 31. december 2022.

I forbindelse med lovkravet har SOSU Østjylland søsat et affaldssorteringsinitiativ. I alle klasse- og mødelokaler er der blevet sat affaldssorteringssystemter op, og der er blevet udarbejdet en plakat, der viser, hvordan affaldet sorteres korrekt. Servicepersonalet har, under deres intro i alle nye klasser, holdt oplæg om affaldssortering, så eleverne fra start får en god introduktion til det. Sideløbende er der blevet fortalt om affaldssortering på fredagssamlinger, herunder også om hvorfor det er vigtigt.

Verdensmålsrådet på SOSU Østjylland har besluttet at sætte pantstationer op og donere pant-pengene til et sponsorbarn i Etiopien. På den måde får eleverne en forståelse for, hvor meget værdi pant har og et incitament til at få afleveret panten ved pantkasserne. Derudover tages affaldssortering også op i forskellige fag: naturfag og samfundsfag. I samfundsfag er det i forbindelse med et fokus på menneskerettigheder og globalt medborgerskab, hvor det i naturfag sættes i forbindelse med energiomdannelse, naturreserver og økosystemer. Alle elever deltager desuden hvert år i “Affaldsindsamlingen” gennem Danmarks Naturfredningsforeningen.

Pantkasse og affaldssorteringssystem
Elever sorterer affald
Indsamlet affald
Affaldsindsamling på SOSU Østjylland
Merete Gotfredsen

Har du spørgsmål?

Merete Gotfredsen
Underviser og bæredygtighedskoordinator