Der er nu helt nye workshops til ambassadørkorps tilgængeligt på portalen.

Workshopsene, som handler om henholdsvis det gode ambassadørfællesskab og planlægning af gode processer for implementering, danner grobund for udvikling i din skoles ambassadørkorps, så I kan stå endnu stærkere. Tjek det ud her.