I verdensmålsforløbet for 6.-8. klasse sættes der fokus på ressourcesvage i samfundet. Forløbet er ét sammenhængende forløb hen over tre år og tager udgangspunkt i FN's verdensmål og bevæger sig derfra og mere specifikt ind i problemstillinger, der på mange måder berører den virkelighed, man som elev på en social- og sundhedsskole er og bliver en del af i kraft af sit erhverv.

Verdensmålsforløbet Verdensmål i spil har til formål at bygge bro mellem folkeskolerne og SOSU Esbjerg samt at give eleverne mulighed for at få indblik i livet på en erhvervsskole gennem en undervisning, der er bygget på nyeste teknologi, er samfundsrelevant og som giver et blik ind i de mange sektorer og problemstillinger, man som omsorgsperson kan arbejde med.

Rammer:

  • Forløbet er ét sammenhængende forløb hen over 3 år.
  • Eleverne kommer fra kl. 08:30-14:00 én dag i 6. klasse, én dag i 7. klasse og én dag i 8. klasse.
  • Deltagere er ca. 25 elever + lærer, som forventes at blive i undervisningen på dagen og inddrages i forløbet.

Forløbet indeholder følgende:

  • 6. klasse: Et anderledes liv, verdensmål nr. 10 (Mindre ulighed)
  • 7. klasse: Er der ressourcer nok til alle? Verdensmål nr. 12 (Ansvarligt forbrug og produktion)
  • 8. klasse: Findes der fattigdom i Danmark? Verdensmål nr. 1 (Afskaf fattigdom)

I undervisningen er der lagt vægt på elevernes oplevelse, erfaringsdannelse og vidensindsamling, ligesom eleverne aktivt skal tage stilling til de forskellige udfordringer, som de præsenteres for.

Undervisningen er hhv. innovations-, spil- og dilemmaorienteret.

I forløbene møder eleverne forskellige former for teknologi, som enten bruges i formidlingen eller demonstreres og afprøves i forhold til emnet.

Ditte Skou Nielsen

Har du spørgsmål?

Ditte Skou Nielsen
Bæredygtighedskonsulent