Nyt afsnit i podcasten Livet! - denne gang taler vi med en af landets førende GDPR specialister, Jens-Erik Rasmussen, om hvordan man arbejder med GPDR i en pædagogisk og SOSU-faglig kontekst.

I podcasten taler velfærdsteknologisk konsulent Lars Jørgensen med Jens-Erik Rasmussen, og sammen forsøger de at gøre GDPR til noget mere håndgribeligt ved at inddrage praksisrelevante eksempler.

Du får bl.a. viden om:

  • Hvad er GDPR forordning?
  • Hvad skal man som elev indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige område være opmærksom på?
  • Hvad skal man være opmærksom på, når man dokumenterer?
  • Hvad er data og hvilke data må man gemme?
  • Hvad skal man være opmærksom på ved brug af apps i arbejdet?

Jens-Erik Rasmussen er GDPR specialist v/OPTIMERO og har en certificering i GDPR. Jens Erik Rasmussen hjælper både private og offentlige organisationer med at forstå området og med at blive ”compliant”, altså at overholde Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen

Podcast som video

Som et nyt tiltag har vi videooptaget afsnittet.

Videoen er tiltænkt at understøtte undervisningen, når vi f.eks. snakker sociale medier på den pædagogiske assistentuddannelse og tavshedspligt inden for social- og sundhedsområdet.


Om Livet!

Livet kan have sine udfordringer, og i vores podcastserie “Livet!” sætter Videnscenter for Velfærdsteknologi fokus på mennesker, som enten selv har, er pårørende til eller arbejder med de udfordringer, der kan gøre livet svært

Livet! bliver produceret af Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst.

Du finder flere afsnit her.