To nye medarbejdere

I august har vi budt velkommen til nye og velkendte ansigter i Videnscentret.

Ditte Skou Nielsen, bæredygtighedskonsulent

Jeg hedder Ditte Skou Nielsen, og jeg er bæredygtighedskonsulent hos Videnscenter for Velfærdsteknologi (Vest), mens Caroline er på barsel.

I 2018 færdiggjorde jeg min uddannelse som folkeskolelærer. Gennem de efterfølgende tre år arbejdede jeg i folkeskolen, indtil jeg valgte at tage min karriere i en ny retning. Min passion for at arbejde praksisorienteret, kreativt og innovativt med undervisning, uddannelse og organisationsudvikling førte til, at jeg påbegyndte min kandidatuddannelse i læring og forandringsprocesser, som jeg dimitterede fra i 2023.

Under min kandidatuddannelse underviste jeg på energimanagement-uddannelsen på UCN, hvilket har styrket min interesse for bæredygtighed og inspireret mig til at forfølge nye karrieremuligheder, hvor jeg aktivt kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid, hvorfor jeg glæder mig meget over min nye rolle som bæredygtighedskonsulent.

Har du spørgsmål, idéer til at arbejde med bæredygtighed, kan du kontakte Ditte på disn@sosunord.dk.

Peter Wendelbo, implementeringskonsulent

Et landsdækkende ”rygstød” til implementerings- og samarbejdsprocesser på SOSU-skolerne.

Peter Wendelbo er siden november 2021 ansat som videnscentrets nationale implementeringskonsulent. Funktionen er designet som et løbende tilbud til alle landets SOSU-skoler, der gratis kan trække på konsulenten til understøttelse af interne processer på skolen med fokus på at implementere teknologier og tiltag fra videnscentret – eller at etablere stærke partnerskaber mellem skole og praksis, som har relevans for hele videnscentersamarbejdet.

Peter Wendelbo fortæller: ”Min funktion er jo tænkt som muligheden for at få en ekstern og neutral generalist ind på skolen, som kan supplere de faglige profiler eller hjælpe med at facilitere processer mellem ledelse, koordinatorer og medarbejdere – hvis og dér hvor den enkelte skole kan se værdi i det.”

Peters blev derfor udvalgt til funktionen på basis af sin mangeårige erfaring med procesdesign, organisationsudvikling, projektledelse og facilitering i uddannelsesverdenen – og ikke med fokus på faglig indsigt i social- og sundhedsuddannelserne. Netop for at udgøre et supplement til skolernes eksisterende kompetenceprofiler.

Konsulentfunktionen udgør en halvtidsstilling, som Peter supplerer med rollen som projektleder for videnscentrets igangværende ERASMUS+ projekt: D-LIGHT Network.

Peter er netop kommet på banen igen efter at konsulentrollen det meste af foråret ’23 har været sat på pause for at give tid til ERASMUS opgaven og afslutning af en Masteruddannelse i Innovation og Kreativt Læringsdesign.

Peter er derfor p.t. optaget af at identificere værdiskabende snitflader for samarbejdet med skolerne frem til udgangen af 2023, som markerer slutningen på den nuværende aftale om konsulentfunktionen.

Peter udtaler: ”Da jeg oprindeligt startede i funktionen, faldt det sammen med de processer der skulle i gang i takt med at skolerne fik leveret udstyr fra videnscentrets udstyrspulje. Men nu er vi et nyt sted: vi har fået tilføjet et nyt indsatsområde indenfor Bæredygtighed og Grøn Omstilling, og vi har fokus på at få teknologierne sat i spil i undervisningen, samtidig med at vi i større og større grad har rettet blikket mod stærke partnerskaber mellem skoler og eksterne partnere fra praksis eller blandt udviklere af nye velfærdsteknologiske løsninger”.

Peter vurderer selv, at et relevant emne for samarbejdet kan være udvikling og træning af ambassadører på skolerne – som kan hjælpe med at sikre implementering af både teknologier og bæredygtighedsinitiativer blandt underviserne. Her har Peter allerede indgået i processer på 6 af de 14 SOSU-skoler. Men Peter understreger at det også kan handle om at facilitere samarbejdsløsninger eller udvikle projekter i samarbejde mellem skolen og dens praksisfelt, hvor Peter gerne byder ind med assistance til procesdesign og fundraising. Dog med den kondition at samarbejdet skal have potentiale til at skabe ny viden eller relationer der kan have værdi for hele det nationale samarbejde mellem skolerne i videnscentrets regi.

Til daglig har Peter base i Aalborg, men tager landet rundt efter behov og ønsker fra skolerne. For selv om Peter er involveret i en række udviklingstiltag internt i Videnscentret understreger han at ”det er skolerne som har førsteret til kalendertiden”.

Ledere og videnscenterkoordinatorer på SOSU-skolerne kan aftale samarbejde med Peter direkte på tlf. 2240 0840 eller e-mail: pewe@sosunord.dk